30. mail 1908. aas­tal sai Ta­pal teoks esi­me­ne ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rents. Tar­gad kee­le­me­hed nii Tar­tu kui ka Tal­lin­na poolt tu­lid Ta­pa­le, et teha tõ­si­seid sam­me ees­ti kir­ja­kee­le üht­lus­ta­miseks. Tä­na­vu täi­tub 105 aas­tat sel­lest täht­sast sünd­mu­sest ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di eri­li­se­malt esi­le tuua. Olu­li­ne on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rää­ki­da ja […]