17. juu­nist 28. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Rah­va­rõi­va ilu“. Oma­teh­tud rah­va­rõi­va­komp­lekte esit­le­vad tä­na­vu ke­va­del Jä­ne­dal MTÜ Loo­me­töö kor­ral­da­tud koo­li­tu­se lõpetanud.

Kä­si­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid (Jä­ne­da kä­si­töö­kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad ja nen­de osad) ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ta­gant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012.

Kä­si­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ta­gant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012)