24. au­gust 2013 on olu­li­ne kuu­päev kõi­gi And­roid nu­ti­te­le­fo­ni ka­su­ta­ja­te jaoks. Võib-olla mit­te kõi­gi­le, aga kind­las­ti nei­le, kes on ka raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­jad, lu­ge­jad. Ni­melt on 24. ala­tes või­ma­lik Goog­le Play poest alla laa­di­da „äpp“ ni­me­ga m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­ja­te­le on ana­loog­ne ra­ken­dus val­mis juba 2011. aas­ta lõpust.