10. veebruarist 28. märt­si­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Tat­ja­na Kuts­ju­ba näi­tus „Ko­du­lin­na mo­saiik“. Näi­tus poe­ti­see­rib nos­tal­gilisi vaa­teid Võru lin­na vana­dele puu­ma­ja­dele ja õue­de­le. Pilti­dest õh­kub kadu­viku nukrust – mit­med mäles­tusi tul­vil ma­jad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­seni ilmet muut­nud. Tei­salt an­nab näi­tus või­ma­luse vaa­data Võru vana­linna hoo­pis uue pil­guga ja hin­nata sel­le miljööväärtuslikkust.