1.–27. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Pal­ju ÕNNE, Teet Kal­las!. Teet Kal­las on te­lesar­ja „Õnne 13“ kaua­aeg­ne stse­na­rist. Ta on kir­ju­ta­nud ro­maa­ne, no­vel­le, es­seid, ko­lum­ne, tõl­keid, fil­mistse­naa­riume. Hoi­des kätt elu pul­sil ja usku sü­da­mes, on ta kir­ju­ta­nud end rah­va südamesse.