Ala­tes 24. ap­ril­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti. Näi­tu­sel tu­le­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Ko­ro­le­va tööd, li­saks on väl­jas ka väi­ke va­lik abi­kaa­sa Alexan­der De­mi­do­vi maa­le. Ko­ro­le­va ja De­mi­do­vi pu­hul on te­ge­mist äär­mi­selt po­si­tiiv­se kuns­ti­ga. Ko­ro­le­va maa­lid on pi­si­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed ta­ga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, De­mi­do­vi tööd jäl­le pi­sut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud peene […]