Lau­päe­val, 8. juu­nil 2013 ava­me raa­ma­tu­ko­gu uk­sed kell 9.00 – oota­me kõi­ki suu­re­le va­na­raa­ma­tu laa­da­le, kuhu pa­ne­me väl­ja kõik need va­nemad ja uuemad raa­ma­tud, mis meil on üle jää­nud, et siis ko­gu­tud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Va­li­kus on ilu­kir­jan­dust, luu­le­raa­ma­tu­id, teat­me­kir­jan­dust (aian­­dus-me­­si­n­­dus, ko­ka­raa­ma­tud jm) ning hul­ga­li­selt las­te­raa­ma­tu­id. Või­ma­lus on osta ka vene- ja […]