Üleriigiline laste etlusvõistlus „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL

Järg­mi­ne et­lus­kon­kurss „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“ toi­mub 2023. a kevadel.

2021. aas­ta võist­lus­ju­hend (pdf, 04.02.2021).
2021. aas­ta võist­luse pro­to­koll (pdf).
2021. aas­ta „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“ 2021 au­hin­nalis­te esi­tus­te kok­ku­võ­te (vi­deo, mp4, 495 MB).

2019. aas­ta võist­luse pildigalerii
2019. aas­ta võist­luse pro­to­koll (pdf).
2019. aas­ta võist­lus­ju­hend (pdf).

2017. aas­ta võist­luse pro­to­koll (pdf).

2017. aas­ta võist­lus­ju­hend (15.09.2016)

2015. aas­ta võist­luse pro­to­koll.

2015. aas­ta võist­lus­ju­hend ja pres­si­tea­de (pdf, 05.03.2015).

2013. aas­ta võist­luse pro­to­koll.

2013. aas­ta võist­lus­ju­hend ja pres­si­tea­de.