Vajangu Raamatukogu kontakt

Vajangu Raamatukogu

Koo­li 7, Va­jan­gu, Tapa vald, 46002 Lääne-Virumaa

te­le­fon 325 5571

e‑post

Ava­tud:
E–R
L–P
9–17
SU­LE­TUD

Ees­ti Pos­ti (Om­ni­va) pos­ti­punkt Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud E–R 13.30–17.00 (kui raa­ma­tu­ko­gu on avatud).
NB! Raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va üri­tu­se ajal ei ole või­ma­lik pos­ti­teenust osutada.

Pa­ku­me järg­mi­si postiteenuseid:

  • kir­ja­de vas­tu­võtt ja saatmine
  • pos­ti­pak­ki­de vas­tu­võtt ja väljastamine
  • mak­se­te vastuvõtt
  • aja­kir­jan­duse tellimine
  • mar­ki­de, ümb­ri­ke ja pos­ti­pa­ki kar­pi­de müük

Tasu­da saab nii su­la­ra­has kui kaardiga.

Pos­ti­punkt ei tee­nin­da ärik­lien­te, ei võta saat­miseks vas­tu pa­ki­au­to­maa­di­pak­ke ja kullerpakke.